Anställning Ort Sista ansökningsdag
Sommarvikarier/extrapersonal till köksverksamhet Nordmaling 2023-05-31
Undersköterska till Strandbacken Rehab växel/korttidsboende Nordmaling 2023-05-31
Undersköterska till Hemtjänstens Nattpatrull Nordmaling 2023-06-11
Arbetshandledare Nordmaling 2023-06-11
Sommarvikarier inom äldreomsorgen Nordmaling, Nyåker, Gräsmyr, Rundvik 2023-06-15
Sommarvikarier inom LSS, omsorg Nordmaling 2023-06-15
Nattvikarier till äldreomsorgen - Sommarvik Nordmaling 2023-06-15
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Nordmaling 2023-06-16
Räddningstjänstpersonal i beredskap Nordmaling 2023-08-01